Nyitó oldal


Fórum


@sztro.NET


Vendégfogadó


Esoteric Chat Room


Társkereső


Transzcendens Páholy


VIP ezopáholy


Tanulmányok


ÉS IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK


Sai Baba


Osho


Antropozofia


Interjúk


Vámpírok


Sátánizmus


Necronomicon


I Ching


666-Crowley


111


Halál


Letöltések


Képek


Ezotúrák


Bemutatkozás


Peti


A jövő


Bánat


100 év magány


Mai Nap


Jelenlegi holdfázisViharvadász
Ön még nem jelentkezett be!
»bejelentkezés«

Ha még nem regisztrált: »Itt regisztrálhat«

Tanulmányok

Asztrológia füzetek 2.

M Á S O D I K F Ü Z E T Az asztrológiai képlet a valóság egészét mutatja meg, ezen belül a sorsutat is (házak). Bolygók + jegyek = karakterisztikus vonások + házak = életút és a dolgok kimenetele Ascendens: ÉN pont ( az 1. ház csúcsa) Descendens: TE MC : jöv?pont IC : múlt A házak: hullámzó er?vonalak, amik 24 óra alatt körbefutnak. Az id?szféra függ?leges. Az ember az utat az ÉN részt?l a TE pontig teszi meg. A háromszögek az ?si egységet szimbolizálják, az er?, az egység, a harmónia. A 12 ház sarkalatos pontjának alapja a 4 f?pont. Sarokház (I.,IV.,VII.,X.): ha valakinek itt vannak érdekeltségei, az célratör? (kardinalitás). Követ? házak (2, 5, 8, 11): a megtartóképességet jelentik (szilárdság). /Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízönt?/ Hanyatló házak (3, 6, 9, 12): feloldás, feloldódás (változékony). T?z hármassága: az élethez való hozzáállást jelenti. Az ÉN háromszöge: /t?z-trigon/ - az I. ház: az ÉN-megnyilvánulásom, ez mutatja milyen vagyok én. - az 5. ház: az ösztönélet kialakulása; a múlt és a személyes tulajdonságok. - a 9. ház: a szellemi élet; a jöv?, mivé akarok válni. (az 5. és a 9. a külvilágban nyilvánul meg, itt történik) A tevékenység háromszöge: /föld-trigon/ - a X. ház: mit akarok elérni az életben (a 2. és a 6. háztól függ) - a 2. ház: milyen tehetségeim, milyen képességeim vannak, amit a múltból hoztam (el?z? információk) - a 6. ház: az egyén tartozását, amit a külvilág felé kell lerónia. A kapcsolatok háromszöge: /leveg?-trigon/ - a 3. ház: a külvilág törekvése az egyén felé, a külvilág tükröt tart az egyénnek - a 11. ház: barátok háza, ez a jöv? fel?l - a VII. ház: a külvilág törekvése az egyén felé a múltból, rokonok Az elmúlás háromszöge: /víz-trigon/ - a IV. ház: a megpróbáltatások háza, születés háza - a 8. ház: szembesülésünk a halál kérdésével - a 12. ház: a bels? élet felé haladás, jöv? felé tart. A befeléfordulást kell megvalósítanunk, a feloldódás megtörténhet. I., IV., VII., X.: Az el?menetel négyszöge I.: mennyire vagyok célratör?, vezet? típus IV.: családalapítás kérdése, otthonosság VII.: a külvilág szolgálatába kell állnia X.: a hatalom, az elismertség. 2., 5., 8., 11.: A birtoklás négyszöge 2.: hogyan becsüljük meg a ránk bízott anyagot, az anyaggal való kapcsolatom, a testem (vigyázok-e rá?). Negatív: ha túl sokat foglalkozom a testemmel. 5.: hogyan veszem birtokba az ösztönéletet: szórakozás, szexualitás. Negatív: az ösztöneim irányítanak. 8.: halál kérdése, félelmek, szorongások megértése, feloldása. Öröklés - anyagi javak - mit csinálok vele? 11.: barátok háza, egyensúlyt kell teremteni a barátok szintjén, a túl sok barát szétforgácsolja az egyént. 3., 6., 9., 12.: A munka négyszöge 3.: intellektuális munka, gondolkodás, az élet hétköznapi dolgainak megértése. 6.: szolgálatvállalás 9.: szellemi munka, misszió bizonyos értelemben 12.: a megpróbáltatások, mások szolgálata, önfeláldozás. A házak jelentése A házak területe lehet kisebb, vagy nagyobb, mint 30°. Minél közelebb van egy bolygó a házcsúcshoz, annál er?teljesebb a hatása. Ha középen van csökken, ha a vége felé, akkor alig van hatása. Ha az utolsó 4-5°-on, akkor már a következ? házhoz tartozik. Az I., IV., VII., X. házak orbisza (határa) nagyobb, 6°-on belül már a következ? házhoz számít. Az Asc. szerepe kiemelked?, akkor van nagyobb szerepe, ha az Asc.-en van egy bolygó (visszafelé vagy el?refelé 6°-on belül). Önmagunk megértése szempontjából nagy jelent?sége van az I. háznak. Ez a legfontosabb ház. Ha egy házon belül több bolygó van, akor nagyobb a veszélye, hogy eltúlozzuk a dolgot, és így a személyiségi dolgok kibillent állapotba kerülnek. Ha a házban nincs bolygó, akkor a házcsúcs által metszett zodiákus jegy uralkodó bolygójának a hatása érvényesül a házon belül. Az I. ház: - sarkalatos ház, csúcsa az Asc. (Kos) - a személyiséget, a küls? és bels? tulajdonságot jelenti, milyen életer?vel rendelkezik az egyén, alapmegnyilvánulás A Nap az I. házban: az életer?t, a vezet?i képességet fokozza,fizikai ereje nagyobb lesz. Vállalnia kell a fény szerepét. Er?t és energiát kell sugároznia. Meleget sugároz, inspiráló amondanivalója, ami szélesíti a tudatunkat. Fel kell tudniavállalni a központi szerepet. Túlzása: mindenáron uralkodni akar a környezetén. Tekintete nyílt, ?szinte, felfelé néz. A Nap erejét a szemünkkel fókuszoljuk. A fény felvételét napokra sem tudjuk nélkülözni, mert csökken az életer?. A Hold az I. házban: az egyén külseje lágyabb lesz, beleérz?képessége nagyobb lesz. Minta az anyai szeretet. Lelki odaadás, befogadás. "Keblemre ölellek!" A közvetlen környezet elfogadása. A Merkúr az I. házban: a gondolkodást, a kifejez?készséget, kommunikációt jelöli. A kapcsolatteremtés, a sokirányú ismeretség van el?térben. Mindenfelé való nyitottság, fejlett kritikai érzékkel meg tudja különböztetni a fontosat a kevésbé fontostól. Képes arra, hogy igen magas szellemi ideákat egyszer? köntösben tálaljon. Barátkozó, nyílt, ?szinte ember. Túlzása: rengeteg információt összegy?jt, de csak a felületén marad meg. Nincs a külcsínben bels? tartalom. Könnyed a helyváltoztatókészsége. Élete elintézetlen dolgok sorozatából áll. A Vénusz az I. házban: békés, diplomatikus, érzelmes, szépség, harmónia, esztétikum, m?vészet. Kifejezetten n?i rész. Mindenét odaadja, önmagát adja oda, anyává válás feltétele. A Mars az I. házban: akár mások helyett is elvégzi a feladatokat. Épít? er?, de fegyelmeznie kell. Er?s versenyszellem, de nem ismeri a toleranciát. Akarater?, bátorság, kifelé ható energia. Hajlamos olyan dolgokat csinálni, ami semmit és senkit nem épít. Túlzása: magamutogató, h?sköd?. Bármilyen lehetetlen dolgot elvállal, annak ellenére, hogy esetleg el sem tudja azt végezni. A Jupiter az I. házban: a lelkiséget jelöli, a humánumot. Fontos pozíció, mindenki "liblingje". az emberek folyamatosan keresik a közelségét. Hajlamos lehet az elkényelmesedésre, arra, hogy elbízza magát. Az optimizmusa és hite vezeti az életben, a többieknek is sugározza ezt a hitet. Sok emberre kell hogy kiterjedjen a szeretete. Fokozott életigenlés, ezt rögtön visszafordítja a többi ember számára. Ez a feladata. Egyfajta szolgálat ez a többiek számára. Nem ismeri a határokat, ?sbizalom. A Szaturnusz az I. házban: az er?központokat ? maga alakította így, számára a fegyelem nagy jelent?ség? dolog, ez bels? ösztönzésre történik. Fék az életigenlésben, oldottságban. Kifejezetten alkalmas mások fegyelmezésére, a fegyelem tartására. Környezete számára nehéz, ha túlzásba viszi a fegyelmezést, mert nagyon törekszik a praktikumra, a formák világára. Közelében "fáznak" az emberek. Fealadata: átformálni a Szaturnuszt Jupiterré. Ha a bels? fegyelmet megteremtette magában, akkor már másokat is kevésbé akar fegyelmezni. A Neptunusz az I. házban: be kell látni, hogy a Neptunusz a Vénusz fels?bb oktávja. Feladata: a határon túli, mindenek feletti feltétel nélküli szeretet. Életünk els? felében a formavilágban keresik a feladatokat, itt már otthon vannak, így segíteni tudnak másoknak finoman, nagy szeretettel. Túllépni azon, ami van. Már korán megérzései vannak, de nem mer bennük bízni. A 2. ház: - a tehetség háza, a tehetséghez szükséges anyagi eszközök, az egyén képességének háza (Bika) - a lélek szabadságának foka (mennyire süllyed bele az anyagba) - a formák világában kell el?ször rendet teremteni, mert ez határozza meg a szellemet A Neptunusz a 2. házban: költ?, de egyik napról a másikra él anyagilag. A Jupiter a 2. házban: sok pénz, szellemi dolgokkal foglalkozik, pénzzel támogat szellemi célokat, ha nem jól gazdálkodik vele, akkor bedugul a forrás. A Szaturnusz a 2. házban: jó pénztáros (ha neki nincs, legalább hadd fogja meg a pénzt). Ha nem talál szellemi célt, hamarabb válik veszteséggé. Másokkal betartatni a fegyelmet, megszervezi a dolgokat. A 3. ház: - (a mindennapi racionális) gondolkodás háza - közvetítés, beszéd, írás, kommunikáció, kapcsolatszervezés - a közvetlen környezetünkkel való viszony (testvér, szomszéd, rokonok) - helyváltoztatás, kisebb utazások, közlekedés, kereskedelem. A Sz?z a 3. házban: az írás az er?ssége. A Merkúr a 3. házban: a beszéd az er?ssége, a legrövidebb úton eljutni a célhoz, sokirányú az érdekl?dése, felületes kapcsolat a rokonokkal. A Vénusz a 3. házban: kifejezésmódja választékos, m?vészi. A Hold a 3. házban: nagy mesél?, érzelmei vezérelik, közlekedése gyors. A Mars a 3. házban: nyílt, határozott, energikus, gyors. A Szaturnusz a 3. házban: kapcsolataiban gátolt, nem szeret beszélni, közlekedésben lassú, nehézkes, megfontolt (30-cal megy a bels? sávban). A IV. ház: - származásunkat, eredetünket jelz? ház - tradíciók, a múlt, mit hoztunk magunkkal - otthon, haza, szül?k, föld - az élet második felére is utal - okkult ház - a szül?k közül inkább az apához való viszonyt jelöli - gyerekkori lehet?ségek A Szaturnusz a IV. házban: fegyelem otthon, szigorúság, fegyelem érzelem nélkül. Apa: ? képviseli a rendet. A Hold a IV. házban: lelkiség, melegség, a családi ünnepek fontosak. Sok költözés. Apa megért?. A Jupiter a IV. házban: meleg otthon, a gyerek már korán találkozik a szellemi dolgokkal. A Neptunusz a IV. házban: készülnek folyamatosan a költözésre, de ezt soha nem valósítják meg. Bizonytalan az apa (alkohol). Magas szinten az apa m?vész. Az Uránusz a IV. házban: szül? nélkül (apa nélkül) kell feln?nie. Az 5. ház: - az életörömök háza, szórakozás - a szerelem háza, szex, élvezetek, kalandok, életigenlés, a szerencséhez való viszony, vállalkozási kedv, kísérletezés, játékosság, sport, tanulás, tanulmányok, nevelés, gyermekek, fogamzási készség (férfinél is). A Nap az 5. házban: életörömök pozitív, minden téren stabilizálni tudja. Nevel?ként nagyvonalú, szeretetteljes. A Hold az 5. házban: termékeny, gondoskodó, szexualitásban a stabilitásra törekszik - gyerek. A Mars az 5. házban: jó sportoló, szenvedélyes, hódítások, kalandok, rendkívüli vállakozókedv. A Jupiter az 5. házban: igen szerencsés, túlzott vállalkozókedv, fokozott életigenlés, termékeny (itt tud kiteljesedni). A Szaturnusz az 5. házban: termékenység gátolva, jó nevel?, de szigorú, szexualitás terén megtalálni a gát okát. A 6. ház: - a szolgálat háza - kötelességteljesítés, munka, KARMA háza - alárendeltség helyzete, egészségügyi viszonylatok, betegségek. A Nap a 6. házban: túl sokat vállal - túlzás; az életöröm nem áramlik - szívprobléma. A Szaturnusz a 6. házban: a munkája lehet szolgálat pl. bányász. Ha nem tanul fegyelmet, akkor korlátolva lesz! A Jupiter a 6. házban: humán foglalkozás (emberekkel foglalkozik), túlvállalás lehet?sége. A VII. ház: - a TE háza, a külvilág háza - minden, ami az egyénhez nem szorosan tartozik, nyilvános szereplés - a külvilág, a kifelé való hatás - házastárs, partner, akivel együtt élünk - konfrontáció (nyílt ellenségek), kivel kell csatáznom - balesetek, pereskedések. A Hold a VII. házban: f? törekvése a jó, harmónikus házasság. Mindenki "anyukája", kifelé sugározza a szeretetet, befogadó. A Merkúr a VII. házban: kommunikáció szintjén mutatkozik a külvilág felé. A Szaturnusz a VII. házban: zárkózott, alázatos a kapcsolataiban, a házasság el?relépés a számára. A Jupiter a VII. házban: elismerik, de az elismerést áramoltatnia kell, szolgálni a külvilágot (ne legyen nagykép?!). A Vénusz a VII. házban: emberközpontú, a szeretetenergiáját áramoltatnia kell. A Neptunusz a VII. házban: nehezített, megfoghatatlan számára a másik nem, alárendelt az élete mások számára. A 8. ház: - sötét ház, a halál háza - minden elmúlás, minden változás, amit?l végleg el kell szakadnunk, át kell alakítanunk - okkult ház - küls? hatások - lelki átalakulás, tudattalan dolgok, álmok - szexuális vágyak - mennyire realizáljuk (5.ház) - m?tétek háza - örökségek, más vagyonának kezelése - áldozathozatal, veszteségek - növekedéshez vezetnek - fizikai veszteség - szellemi növekedés A Hold és a Neptunusz a 8. házban: élénk tudattalan m?ködés, élénk álomvilág. A Hold a 8. házban: n?gyógyászati m?tét, ha nem lát be valamit. Mellm?tét, ha nem öleli keblére szeretteit (önmagának kell megvalósulni). A Szaturnusz a 8. házban: szorong a haláltól, a megsemmisülést?l, szinte aludni sem mer. A 9. ház: - a magasabb gondolkodás, a metafizika háza - nagy összefüggések keresése - az egyéni szellem bekapcsolódása az univerzális szellemiségbe - az isteniségbe - a szintézis keresése, morál, filozófia, etika, világnézet, vallás. - önuralom, önkontroll, a vágyélet magasabb szempontból való megélése - a szellemi dolgok terjesztése - külföldi utazás lehet?ségei - politikai ambíciók A Nap a 9. házban: nagy utazások. A Szaturnusz a 9. házban: dogmatikus, csak azt fogadja el, amit megtapasztal, a többi nem létezik. A Jupiter a 9. házban: tud hinni és hagy másokat hitükben. A Merkúr a 9. házban: hiszem, ha látom, bizonyítsátok be. Intellektusával közelíti meg a dolgokat. A X. ház: - a hivatás háza - társadalmi, állás, érvényesülés, eredmények - siker, hírnév, népszer?ség, megtiszteltetés - életúton az emelkedés vagy bukás - szül?k is, els?sorban az anya. A Nap a X. házban: abszolút elismertség, de meg is kell tudni tartani. A Neptunusz a X. házban: gyógyító foglalkozás, ért a lélekhez, pszichológus, lényegtelen számára az elismertség, az emberek szívében lel elismertségre. Édesanyától: nagy lelkiség, szeretet, megértés, de lehet túl engedékeny is. A Jupiter a X. házban: elismert, népszer?, de mivel ezért semmit sem kell tennie, elbízhatja magát. Jogi pálya, orvosi pálya, politikus. Édesanyjától: melegség, szeretet. A Szaturnusz a X. házban: a formai világban meg kell tanulnia a szerénységet, az alázatot. Küzdenie kell, hogy elismerjék, hogy központba kerülhessen. Ha elérte célját és központba került, továbbra is szerénynek kell lennie, különben bukni fog. Ha er?nek erejével tartja fenn uralmát, akkor is bukik. Édesanya: szigor, fegyelem, anyagi javak, nagy karriert fut be, a gyerekre nincs ideje, édességgel pótolja. Hivatás: ahol fegyelmezni tud, aki túlzásba vitte pl.: Adolf Hitler. A Vénusz a X. házban: hivatás- manöken, fotómodell, NÖ. Édesanya: érzelemgazdag. A 11. ház: - a vágyak, a remények háza - a barátok, a segít?k háza - összeköttetések, közösségi élethez való viszony - a szabadság foka a közösségen belül. A Vénusz a 11. házban: a n?k fogják segíteni (fiatal n?k). M?vészetre való törekvés, vágyak. N?kkel való harmónikus viszony. Férfi szempontjából a benne lév? n?vel harmónikus a viszonya. Ha túl férfias, elnyomja magában a n?t, nem tud ellágyulni. A Neptunusz a 11. házban: karitatív szolgálat, ahol segíthet. Sok barátja van, de nem számíthat rájuk. A barátságot szellemi síkon teremtse meg. A Szaturnusz a 11. házban: barátokra anyagi vonalon számíthat, id?sebb barátok. A 12. ház: - a megpróbáltatások háza - a sors kényszerít? er?i, sorscsapások, elszigetelés - a titkos ellenségek háza pl.: betegségek - a testi szinten megmutatkozó betegséget szellemi szinten kell feloldani - a transzcendentális magány, az önként vállalt magány háza - okkult ház - krónikus, hosszantartó betegségek - nagy az átalakító ereje, mert ha valaki képes a befeléfordulásra, akkor a betegségek el? sem jönnek - nincs nyílt elismertség A Nap a 12. házban: le kell mondania az elismertségr?l, lehet alkoholista apa, ami lemondásra kényszeríti, magány befeléfordulás. Az apával való kapcsolatban van a feladat. A Hold a 12. házban: az apával való viszony tartalmazza a megpróbáltatásokat. Ha n?, akkor a n?iességgel van gondja. A Szaturnusz a 12. házban: vállalnia kell a lemondást (pl. beteg ember /családtag/ ápolása). URALKODÓ BOLYGÓK A Nap domináns ember: kiáradó, életer?vel duzzadt, aktív, azt hiszi, csak az a jó, amit ? mond és csinál. Túlzása: uralkodik környezetén, nem hagy másokat érvényesülni. A Hold domináns ember: anyaság, n?iség, beleérz?képesség. Túlzása: tudjon elszakadni, mert túlságosan ragaszkodik környezetéhez, panaszkodik, közben tíz körömmel ragaszkodik gyerekéhez. A Merkúr domináns ember: a kapcsolatteremtésben könnyed, információgy?jtés, kritikai érzék. Túlzása: túl sokat beszél, felszínes kapcsolatok, könnyen megsérti környezetét, nem tud kapcsolatot teremteni. Meg kell tanulnia hallgatni, tolerancia, túl korai kritikákat befojtani. A Vénusz domináns ember: n?iség, harmónia, m?vészeti érzék. Túlzása: leszólítják a férfiak, tüzes jegyben a férfiak menekülnek el?le, nem becsülik, kihívóan öltözködik. Hiánya: észre sem veszik a férfiak. A Mars domináns ember: er?szakos, magányos - elmenekülnek az emberek, gy?zni bármi áron, kudarcok sorozata. A Jupiter domináns ember: túlságosan különbséget tesz ember és ember között, fenntartásai vannak. Gyengéje: határtalan, nincsenek korlátai. A Szaturnusz domináns ember: túl szigorú, gátlásos, görcsös (izombetegség). Gyengéje: fegyelmezetlen, megbízhatatlan, szétszórt. Az Uránusz domináns ember: közülük kerülnek ki a zsenik vagy az ?rültek. Ha nem bírja befogadni a fentr?l jöv? impulzusokat, felkészületlen, könnyen bele?rülhet. Túlzása: teljesen eltávolodik a formák világától, nem kommunikál környezetével, mert azok sehol sincsenek hozzá képest. Feladata: az információkat lehozni a földi szférába. El mer térni a szokásoktól. Nyitott a magasabb információk felé. A Neptunusz domináns ember: magasabb szint? m?vészetekre való hajlam, szinte fizikai szemnek leírhatatlan, megérzések, szellemi üzenetek, beavatottak. Ha már birtokában van valamilyen természetfölötti tudásnak, szerényen dolgozik tovább az emberek javára. Nem hivalkodik tudásával. Túlzása: túl hamar akar a tudás birtokába jutni, nincs meg a megfelel? alázat. Hirtelen váltást akar (kábítószer, alkohol), káosz! Feladata: türelemmel, lassan, elemenként beépítve az életébe a megismert dolgokat. A kozmikus törvényeket elsajátítva lehet csak továbblépni a szellemi úton. Meg kell értenie, hogy mi miért történt az ember életében, csak azután tud továbblépni, ha az eddigi életében rendet teremtett. A FÉNYSZÖGEK Harmónikus fényszögek: nincs késztetés feszültségre, jellemz? az ellaposodás, az ellustulás. Diszharmónikus fényszögek: olyan helyzetbe hoznak, hogy rá legyek kényszerítve, hogy a feszültségekkel foglalkozzak. Ha egy képletben nincsenek diszharmónikus fényszögek: - az el?z? életében hárította a feszültséget - elvárja, hogy mások oldják meg helyette az életet - az élet szembeállítja sorozatosan a nehézségekkel, komoly konfrontációkra számíthat. Ha vannak diszharmónikus fényszögek: - oldják meg a feladataimat mások helyettem, hogy ne menjek neki a fának - vigyék el! - nem vállalja tettei után a következményeket Ha nagyon sok a diszharmónikus fényszög: - rá kell bíznia magát a többi emberre, ?sbizalom - mások felé kell nyitnia, mert csak mások segítségével jut el a célig Ha sok a harmónikus fényszög: - önmegvalósítás - szolgálnia kell mások számára Konjunkció (együttállás): er?sítik vagy gyengíthetik egymás hatását a bolygók. Szaturnusz és Jupiter: - diszharmónikus konjunkció - csökken a bolygók hatása - nem tud kiteljesedni Mars és Neptunusz: - diszharmónikus - a Mars nem tud igazán megvalósulni - fontos a küls? segítség Hold és Vénusz: - harmónikus - mindkét princípium er?södni tud - szeretetáramoltatás, befogadás 30° - másodlagos fényszög - semisextil: a sextil fele, nevel? fényszög, hajlamos az egyén az önnevelésre, a rákényszerülés kíméletesen történik. Általában egymás melletti jegyekben van. Nap és Plútó: - ha az önmegvalósítás jól sikerül, akkor az anyagi javak, a tehetség szempontjából jól érvényesül - az er?it össze kell fognia egy határozott irányba - ha nem tud átnevel?dni - szívbetegség 45° - semiquadrat - másodlagos fényszög: akadályt jelz? fényszög, a két princípium akadályoztatja egymást, próbák elé állítják az egyént, az akadályok nem látványosak, minél inkább felvállalja ezeket az akadályokat, annál könnyebben tud haladni. Vénusz és Uránusz: - nehezítik egymást - harmonizálni kéne a két princípiumot az egyénben 60° - sextil: már önmagában harmónikus, a két elv harmónikus találkozása. Jupiter és Merkúr: - szintézis-analízis jó kapcsolata - kifejezetten jó a kommunikációs készsége - kreatívan összefogja az információkat és tanítani tud vele 90° - Quadrat: mindenképpen nehezítést jelent, akadályozzák egymást, beleütközik olyan helyzetekbe, ahol nagyobb er?ket kell kifejtenie a feladat megoldására. Szaturnusz és Hold: - az érzelmek áramoltatása keretek közé van szorítva - befeléfordulásra való hajlamát a Szaturnusz fokozza - depresszió, szorongás, halálfélelem - fél elaludni, fél az álmoktól, azok üzenetét?l - már kicsi korában szorong, de nem tudja miért /Ahol a quadratok jelentkeznek az életünkben, ott mindenképpen feladatot kapunk. Akkor tud igazán fejl?dni, ha felveszi a keszty?t és átugrik az akadályon./ Mars és Nap: - a saját férfiasságával nincs harmóniában, tehát állandóan bizonygatni akarja - fontos számára az elismerés - általában csak a szája nagy - Megoldás: megvalósítani a férfiasság vállalását, nemcsak a felszínen (sport) - N? esetében: a benne lév? férfiképben rejlik a probléma: apa, vagy férj, ebben rejlik a megoldás kulcsa 120° - trigon - harmadfény: harmónikus fényszög, akadálytalan megvalósítás. Nap és Neptunusz: - az illet? tudata harmónikusan nyílik meg a természetfeletti irányába - tudását át is tudja adni - intuíció, jó kommunikációs készség Szaturnusz és Uránusz: - képes energiáit fékentartani - hajlamos a sportra, a tanulásra - képes elfogadni, hogy tanítják Vénusz és Jupiter: - nagyon szereti önmagát és az életet is - engedékeny, önmagával is - a szeretetet tudja áramoltatni 135° - sesquiaquadrat - Q: másodlagos, hasonló a semiquadrathoz, akadályt jelent, enyhe nehezítést. 150° - quincunx - ötjegyfény: másodlagos fényszög, de rendkívüli jelent?sége van a képletben. Jelzi az önnevelésre való hajlamot. Akinél 2-3 ilyen fényszög van, az általában nem kap küls? segítséget, önmagát neveli. Ha nem hajlandó az önnevelésre, betegséget jelöl. Hold és Szaturnusz: - a tudattalan szférát képes koncentrálni - könnyen neveli önmagát Mars és Szaturnusz: - képes a szenvedélyeit nevelni - hajlam az aszkétizmusra Nap és Szaturnusz: - a tündöklésr?l, az elismertségr?l kell lemondania önnevelés útján - ha már nem várja el a külvilágtól, hogy elismerjék, automatikusan felismerik Nap-ságát és el fogják ismerni 180° - oppozíció - szembenállás: els?dleges fényszög, megvan a lehet?ség a kiegészülésre, de nem könny? feladat. Hold és Mars: - abszolút feszült állapot - állandó harc önmagával, hogy az egyensúlyt meg tudja teremteni - inkább a munkája mellett dönt a család vagy önmaga ellenében Vénusz és Szaturnusz: - n? esetében hajlamos korlátok közé szorítani a n?iességét - ilyen férfiakat is fog ki Mars és Plútó: - óriási épít?er?vel rendelkezik - mindenképpen átalakítja környezetét - els?sorban a partnerét akarja átalakítani, mindenáron - ahogyan van, az biztosan nem jó Szám?zött helyzetek: Nap a Vízönt?ben: - gondja van a fénnyel, nem szereti a fényes dolgokat - önbizalomhiány - hárítja az elismerést, nincs önbecsülése - komoly feladat számára az életer?, az energiák áramoltatása Hold a Bakban: - célt keres az anyasággal kapcsolatban is - ebben a szituációban a legjellemz?bb a gyermek elvesztése Jupiter az Ikrekben: - gondja van az ?sbizalommal - hiszem, ha látom - feladata: a földi törvények megbecsülése Merkúr a Nyilasban vagy a Halakban: - nincs igazán kritikai érzéke, mindent elfogad, mindenre igent mond - önmagának nemet mond Vénusz a Kosban vagy a Skorpióban: - ? az, aki hódítani akar - az akarat helyett a befogadást kéne megvalósítania Mars a Bikában: - nem meri az akaratát kinyilvánítani - vállaja fel önmagát és akaratát - álljon ki önmagáért Mars a Mérlegben: - kerüli a gyors, határozott cselekvést - úgy igazgatja dolgokat, hogy ne kelljen neki vállalnia a felel?sséget tetteiért Jupiter az Oroszlánban vagy a Rákban: - az életigenlés korlátozva van - a kényelemr?l nehezen mond le Emelt helyzetek: Nap a Kosban: - er?ben, izomban gazdag - vezet? szerepre vágyik Hold a Bikában: - a családra való törekvés - nyugodtságra, harmóniára törekszik - n?knél termékenység - családi ember Merkúr a Skorpióban: - mélyreható gondolkodás - fejlett kritikai érzék, mindent megmond Vénusz a Rákban: - fejlett intuíciós érzék - zeneiség - kedvesség, lágyság, érintés Mars a Bakban: - jó példakép - beosztja erejét - jó vezet? Jupiter a Rákban: - beleérz?képesség - megbocsátás, hit - szeretet Szaturnusz a Skorpióban: - szívós - a lemondás nem probléma - aszkéta-típus Uránusz a Bakban: - gondolkodás a f? - számítógépek - túlzás - intuíció elnyomva Neptunusz a Nyilasban: - a szeretetkimutatás határtalan - transzcendens dolgok - vallás Plútó a Vízönt?ben: - szellemi dolgok jelent?sége igen nagy Esésben lév? helyzetek: Nap a Mérlegben: - latolgat, fontolgat, bizonytalan - tipikus jó gyerek Hold a Skorpióban: - nem jó anya - szenvedélyes, széls?séges Merkúr a Bikában: - nehézkes, lassú - a kitartás embere Vénusz a Bakban: - túl praktikus - szép, de lehet, hogy mégsincs társa - összehúzza a környezetét Mars a Rákban: - önsajnálat, aggódás a fájdalom miatt - érzelmei irányítják Jupiter a Bakban: - kontroll - hit, megbocsátás - tudja kit kell lefizetni, mikor kell hallgatni Szaturnusz a Bikában: - képtelen az otthon melegér?l lemondani - mivel állandóan kerülni akarja, állandóan az élet provokálja a lemondással Uránusz a Rákban: - konformista - intuíciós készsége nagy Neptunusz az Ikrekben: - mindent meg akar tapasztalni - mindent meg akar magyarázni Plútó az Oroszlánban: - nem akarja az átalakulást, ragszkodik a pozíciójához Er?s helyzetek: Nap a Nyilasban: - közvetlenség - naív, vállalkozókedve óriási - életer? Hold a Halakban: - befogadás, mindenekfelett Merkúr a Bakban: - alaposan tudni, de a gyorsaság nem jellemzi - kritikai érzék, ész Vénusz a Halakban: - befogadás, plátói szerelem - fejlett zenei érzék, fogékonyság Mars a Nyilasban: - a legbátrabb ember - kockáztat, versenyez - be kell osztania az erejét - túlvállalás Jupiter az Oroszlánban: - jovialitás széles körben Szaturnusz a Kosban: - nem futamodik meg a nehézségek el?l - hamar kiéghet Uránusz az Ikrekben: - er?s intellektus - jó technikai érzék - feltaláló, zseni Neptunusz a Halakban: - intuíció, médium - komoly inspirációk, m?vészi érzék Plútó a Bakban: - szívós - hosszantartó energia jellemzi Gyenge helyzetek: Nap a Halakban: - önsajnálat - gátolja saját magát Hold a Sz?zben: - az ész uralja a Holdat - érzékeny, sért?dékeny, hiú Merkúr a Rákban: - az ész a gondolkodás alá van rendelve - elhallgat dolgokat - a mozgékonyság nem er?ssége Vénusz a Sz?zben: - meg akarja érteni a m?vészetet Mars a Halakban: - nem mer kockáztatni, túl óvatos - szorong attól, hogy elfárad - önsajnálat Jupiter a Vízönt?ben: - az értelem kontrollja alatt van - rendkívül gyengén tud megnyilvánulni itt a Jupiter Szaturnusz a Mérlegben: - fel kell vállalnia a feladatokat Uránusz a Halakban: - fantáziál - intuíciók - mozognia kell Neptunusz a Bakban: - a fantáziavilág teljesen keretek közé van szorítva - anyagiasítani akar mindent Plútó a Halakban: - ellenáll a Plútó átalakító erejének - fel kell tudnia adni a kényelmességét Idegen helyzetek: Vénusz a Vízönt?ben: - szabadságra való hajlam - befogadó, de túlzás esetén begörcsöl Vénusz a Kosban: - fontos a hódítás BOLYGÓK A JEGYEKBEN Nap a Kosban - gyors, tevékeny, kezdeményez?készség, bátorság - gyakran vakmer?, a fényfelvétel ösztönös - motiválja a h?ssé válás, harcos, óriási vitalitás jellemzi - er?s érzéki és vágyélet - ha túlzásba viszi; gyakori nála a gyulladásos megbetegedés - hamar belázasodik, de gyorsan meg is gyógyul - úttör? magatartás, lételeme a versenyzés - gondolkodás nélkül feláldozza életét, ha kell - vezet? típus, beosztottnak nem alkalmas Nap a Bikában - kiegyensúlyozott, türelmes magatartás - ragaszkodás a megszerzett pozícióhoz, javakhoz - a világ 2 részre oszlik neki: 1. ami már megvan 2. amit meg kell szereznie - er?s a vonzódása a másik nemhez - fontosak számára a vagyontárgyak, gyakran partnerét is annak tartja - kitartó, határozott, húséges, beosztja az erejét - nem kockáztat - fejlett a kézügyessége - a fényhez való viszonya harmónikus - nem vezet?típus Nap az Ikrekben - szellemi törekvések jellemzik - mozgékonyság minden szinten, sokpólusú érdekl?dés - gyakran sziporkázóan szellemes, túlzása: mindenb?l humort csinál - jó közvetít? - fokozott az életereje - könnyen tanul, ügyesség jellemzi - minden érdekli - jó szervez?, kíváncsi - minden alól kimagyarázza magát - a fényhez való viszonya rendkívüli, de mivel állandóan mozgásban van, éjjel is, így nappal fáradt, nem tudja a fényt befogadni Nap a Rákban - csökkent életer? jele - a nehézségeket kerüli, kényelmes típus - úgy alakítja, hogy mások is odaférjenek - kés?n ér? típus, túl érzékeny - nehezen ébred, elég passzív - er?ssége az elasztikusság, az alkalmazkodókészség - jó taktikai érzékkel rendelkezik - az érzék feletti világ már korán érdekli Nap az Oroszlánban - kifejezetten nagy életer? - fontos a központi szerep, az elismerés - törekszik arra, hogy irányítson - nagyvonalú, gyakran a túlzásai is jelentkeznek - pazarlás - a gyengék gyámolítója, nagylelk? - a becsület fontos a számára - er?s öntudat és önérzet jellemzi - gyakran a hiúságig - ha erejét jól összpontosítja - akkor sikeres - nagy életigenlés, életörömök - a legjátékosabb jegy - szerencsejáték - a fény felvétele ösztönös Nap a Sz?zben - tudományos rendszerez? hajlam - kritikus, de szerény - túlzása: önmagát sokkal jobban kritizálja, mint kéne - túl sokat dolgozik, TEAM-ember, csoportban dolgozik - nagyfokú segít?készség - tehetséges - hajlamos a panaszkodásra - már gyermekkorában koraéretté válik - a könyv központi szerepet játszik - a játékosság hiányzik az életéb?l - túlzott önkontroll, fegyelem - mindig lehet rá számítani - törvénytisztel?, megdolgozik a sikerért - túlzása: munkamánia - gyengéje: nem tud nagyvonalú lenni Nap a Mérlegben - a problémahelyzeteket kerüli, nem szeret konfrontálódni - fejlett m?vészi érzék - mindig az egyensúlyt keresi - alapvet?en jókedv?, der?s alkatú, de nem vitális - nagy igazságérzete van - megvan a saját véleménye, de er? hatására enged Nap a Skorpióban - bátor - harcot vív önmagával egész életében - nagy ereje van - ha valamit vállal, azt véghezviszi - kitartó, szívós, aszkéta - válaszkeres? - er?s ösztöntörekvések, nagyon fontos a szexualitás - képes a fény befogadására, de csak egy részét adja tovább - befelé éli meg a dolgokat - misztikus, transzcendens dolgok Nap a Nyilasban - nyíltság jellemzi, a fény és a világosság felé fordulás - jó, emberközpontú - nyíltszív? - nagyvonalú - hit - vallásos gondolkodás - kedvelik, irigylik, nem tudják, milyen kemény próbákat állt ki - kés?n házasodik - az élete második felében tud kiteljesedni - szintetikus látásmód - óriási lendület, a dolgok elején - életigenlés, szeret enni-inni, táncolni, mulatni - a lécet igen magasra helyezi - vezet? típus - idealista Nap a Bakban - minden lehet?séggel számol, ez csapda - becsvágyó, fontos, hogy elismerjék - mindenáron f?nök akar lenni - a legjobb diplomata, udvarias, egy fölösleges mondat sem hagyja el a száját - mindig azt mondja, amit a másik hallani akar - nincsenek érzelmi kitörései - hajlama van az önnevelésre - a tudás nála szent - nagyon beosztó, ezért matuzsálemi kort élhet meg - fontos az élet min?sége! Nap a Vízönt?ben - a Nap fénye le van takarva - le akarja dönteni a falakat - szabadság, egyenl?ség, testvériség elve - anarchiához, z?rzavarhoz vezethet a mai korban - extrém céljai vannak - er?ssége a logikus gondolkodás - fejlett humorérzéke van - exhibicionista Nap a Halakban - áldozatkészség, szolgálatkészség szívb?l jöv?en - mély, meleg emberszeretet jellemzi - nagyfokú idealizmus - szeretetteljes, érzelmes gondolkodás - gyenge a vitalitása, szinte elfolyik - hajlama van a visszahúzódásra, a befeléfordulásra - meditatív tevékenységek - alkalmi törekvések nem motiválják - türelmet, odafigyelést követel? foglalkozás (egészségügy, óvoda, kisegít? iskola) Hold a Kosban - ellentétes hatások találkoznak - célratör?képesség - a lelkiség domináns - küzd?, versenyz? típus - célja h?ssé válni - a nyers er? megtestesít?je - fékezhetetlen vadság, zabolázhatatlanság jellemzi - er?s kockázatvállalás - túlzott önérzet - nem termékeny alkat, a Mars miatt - gyermekként irányíthatatlan - függetlenség iránti vágy - olyan vezet?típus, akit nem tudnak követni a többiek - nyughatatlan - kalandkeresés, kalandorság - bátorság, vakmer?ség Hold a Bikában - kiegyensúlyozott, harmónikus hangulatvilága van - realitásérzet, még a képzeletében is reális - alapvet?en engedelmes, szófogadó - h?séges, ragaszkodó - vidám, der?s életfelfogású - semmilyen kockázatot nem vállal, ezért nem is kell izgulnia - türelmes, nagyfokú biztonságot nyújt - a zene rendkívül fontos - az élet élvezete is fontos - rendkívül termékeny, nagyon befogadó - ragaszkodó (emberekhez, tárgyakhoz egyaránt) - nehéz megértenie, hogy a Földön csak átutazóban vagyunk, ittlétünk nem végleges Hold az Ikrekben - rendkívül mozgékony, talpraesett, találékony - gyakori konfliktushelyzetek - vidám, csacsog, fecseg - sokoldalú az érdekl?dése - jönnek-mennek az információk, a kapcsolatok az életében - mindenki a barátja - változó hangulatvilág - nem szabad komolyan venni! - az a biztos, ami már megtörtént - jó pajtás - nem termékeny típus Hold a Rákban - kiegyensúlyozott lelki megnyilvánulások - érzelmes, szeretetteljes - átérz?, befogadó - családhoz való ragaszkodás - ösztönös, termékeny típus - kit?n? ritmusérzék, fejlett m?vészi érzék - csodálatos fantáziavilág, álomvilág - egészséges romantika, nagyfokú finomság - lokálpatrióta - lágy, gyengéd alkat - érzékeny a gyomra Hold az Oroszlánban - rendkívüli szervez? és irányítókészség - impozáns - nehéz közelkerülni hozzá - játékos - gazdag fantáziavilág - kevésbé termékeny, de 1 vagy 2 gyerekét nagy szeretettel veszi körül - hajlamos a saját képességeit túlbecsülni - egészséges ösztönélete van, ez fontos is az életében Hold a Sz?zben - szeszélyes - korlátok közé zárt fantáziavilág - egész életében tanul - szorongási hajlam - igénybeveszi környezetét - hiányzik az önállóság Hold a Mérlegben - a társaságot felvillanyozza - kedves, megnyer? a modora - érzékeny a m?vészetekre - intelligens - idealizmus - bohém - rendszeretete látszólagos - fontos a divat követése - romantikus, gyakran szentimentális Hold a Skorpióban - elmélyült hangulatvilág - szenvedélyes - fontos a szexualitás - függetlenségi törekvések - határozott saját út - akaratos, ellentmondó, de ellentmondást nem t?r? - öntörvény? - jóga, agykontroll, reiki nagyon foglalkoztatják - n?i nemi szereppel problémák vannak - abszolút terméketlen típus, ha mégis, akkor nehéz szülés - a legszívósabb, legküzd?képesebb Hold a Nyilasban - szeretettel telített hangulatvilág - der?s, tevékeny, optimista - sokoldal?, segít?kész, de túlzott formában - lelkes és lelkesít? - romantikus, kalandvágyó - fontos a morális szint - nagy ideák - hit, teremt? - változékony hangulatvilág - nem termékeny, de nagyon tud bánni a gyerekekkel Hold a Bakban - tevékeny, szívós alkat, félénkségre való hajlam - önértékelési problémái vannak - nem termékeny típus - hajlamos a szorongásra Hold a Vízönt?ben - önállóságra törekvés - hajlamos a szorongásra - gyors felfogóképesség - fontos a mássá válás Hold a Halakban - er?s nedvkeringés - nagyon termékeny - er?s érzelmi hangulatok - szófogadó, szerény, csöndes, magábavonuló - mindenkit gyámolít - mindig fázik a lába - ha dícsérik, szárnyakat kap Merkúr a Kosban - fontos az önkifejezés - a szenvedély uralja a gondolkodást - ha valamit kitalál, rögtön kivitelezni akarja - jó üzletember, kit?n? vállalkozó - azonnal cselekszik, keveset gondolkodik - gyorsan beszél - mozgékony, gyors - gyakoriak a beszédhibák Merkúr a Bikában - a mozgékonyság fékezett - megfontolt, lassú felfogás - a tanultakat nem felejti el - jó a kézügyessége Merkúr az Ikrekben - otthon van a Merkúr - gyors mozgás, hadarás - fokozott közlési vágy, újságíró - minden új érdekli felületesen - gyors logika - ügyes, talpraesett Merkúr a Rákban - az érzések dominálnak - er?s a memóriája - alkalmazkodóképessége nagy - író, régész, történész - szeszélyes - kivárja a megfelel? id?t - számító, ravasz Merkúr az Oroszlánban - szervez?készség kiemelked? - jó vizsgázó típus - ügyes - kapcsolatteremt?képessége fokozott - átfogó gondolkodásmódja van Merkúr a Sz?zben - mozgékony - nem rugalmas - analítikus gondolkodás jellemzi - kisebbségi érzése állandó - sz?rszálhasogatóan kritikus - az igazság embere - saját képzeleteit?l szenved - emészt?szervi megbetegedések Merkúr a Mérlegben - fokozott alkalmazkodóképesség - színes kifejez?készség - vidámság, könnyedség, bohémság - ügyes táncos - fokozott szépérzéke van - el?adói képesség Merkúr a Skorpióban - fontos a tudás és annak mély megszerzése - ösztönösség, intuíció - misztikum felé fordul - kritikája lényeglátó, szatirikus, önmagával szemben is - nehéz embernek tartják - tudására büszke - jó a memóriája Merkúr a Nyilasban - mozgékonyság - gyors gondolkodás - óriási befogadóképesség - utazás nagyon fontos - azt hiszi, hogy mindent ? tud a legjobban Merkúr a Bakban - céltudatos gondolkodás, stratégia - szolgálatkész - kitartó a tanulásban - hajlam a rejtett dolgok kinyomozására Jupiter a Bikában - törekedjen az esztétikumra, a szépre - néha túlzott a békességre való törekvés - ínyenc - a hiányérzeteket élelmiszerekkel, édességgel pótolja - biztonságra való törekvés Jupiter a Vízönt?ben - gyors gondolatok jellemzik - szilárdan ragaszkodik az elképzeléseihez - megvan mindennek a helye és az ideje - feladata, hogy közel kerüljön emberekhez Jupiter az Oroszlánban - büszkeség, hatalom, irányítás fontos a számára - önmaga fontosságát háttérbe kell szorítani - az életörömök felé nyitott, ragaszkodik is hozzá - túl nagy jelent?séget tulajdonít a saját személyének - nehezen változtat a véleményén - lusta - nagyfokú nagyvonalúság Jupiter a Skorpióban - ösztönösség, szenvedélyesség, önérzet - annak ad szeretetet, aki megérdemli - a legszívósabb er?központ - aszkéta - heves, kirobbanó düh - le kéne szokni róla! Jupiter a Sz?zben - aggodalmaskodás - okos, gyors észjárású - tele van szorongással - fel kell oldani! - segít?kész, tud is segíteni - panaszkodik, hogy ? mindenki lelki szemetesládája - szívesen ad kölcsön, de sokat jelent neki a pénz Jupiter a Halakban - a mások iránti beleérzés készsége - segít?készség - megérzi a dolgokat: mit, mikor kell tennie - lehet túlérzékeny - ha szükség van rá, minden egyebet háttérbe szorít - egyszerre 30-40 embernek is megígéri, hogy ugyanabban az id?ben ott lesz - fontos a szeretet Jupiter a Kosban - szeretettel való kontaktus - ki akarja vívni a szeretetet - gyakran gondjai vannak - teljesítményszer?en produkálja a szeretetet - lehengerl? stílusban adja el? magát - el?fordulhat a térítés is - minden közegben igénylik a közelségét - elvárja, hogy viszontszeressék Jupiter a Bakban - a tudásnak kiemelked? szerepe van - mérhet? tudományágak vonzzák - nagyon mértékletes - aszkéta - ha sikerülne elengednie magát, a gátakat felszabadítani, akkor lenne igazán épít? Jupiter a Nyilasban - kizárólag ebben a jegyben van abszolút uralomban - evésben nincs határ, addig eszik, amíg van mit - szeretetben sincsenek határok - túlvállalás - nem kíméli a fizikai testét sem - ha megreked a szeretetáramoltatás, jön a csoki - er?sen hisz mindenben és nagyon naív


Vissza a tanulmányok listához

Gratulálunk, ezen az oldalon Ön a(z) . látogató!

Szeretné kezébe venni a saját és ismerősei sorsát?
Érdeklik a párkapcsolatotok, előző életetek, párkapcsolati kompatibilitásotok?
Szeretné tudni életeik kritikus napjait 25 évre - vagy a saját életét 50 évre- előre?
Érdekli az arcolvasás, számmisztika, tarot elemzés, grafológia?
Tudni szeretné 1, 5, 10, 25 évre élete eseményeinek előrejelzéseit,
vagy a Glahn életkört amely a teljes életéről mesél?

Kattintson ide!

Köszönjük! A Kozmosz'2000 oldalain Ön a(z) . látogató!

Google
a KOZMOSZ'2000
oldalain:
Tenyérelemzés


Asztromágia szakrendelés


Naphoroszkópok


Álomkódok


Quija tábla


Fehér mágia


Fekete mágia


Halott nevek könyve


Szörnytár


Szellemgaléria


Asztrológia


A New age negatív oldala


Mandala


Boszi macska


És mit lát a csiga?
efemeridák


további efemeridák...symbolona symbolonról...

húzok egyet!magyar települések koordinátái
településnyári időszámítás Magyarországon


http://asztro.netKOZMOSZ'2000 online

Regisztráltak: 0
Vendégek: 0

Összes regisztrált:
24568


Olvasói alapelvek
A vegzet.hu internetes portál írásainak olvasása és fórumainak használata ingyenes, azokat bárki használhatja, kivéve akik megszegik az alapelveket.

Vannak olyan szolgáltatások melyek használatához regisztráció és bizonyos adatok megadása szükséges vagy fizetősek.

2005.11.30 22:00
vegzet.hu

SMS küldés:
-777sms.hu
-mtnsms.com
-quios.com
-ingyensms.hu
-sms.de
Linkgyűjtemény:
-wahoo.hu
-lap.hu
-play.hu
-webmania.hu
-startlap.com
-ezoterika.lapozz.hu
-AsztrálFény
-hasznosoldalak.hu
Ingyenes e-mail:
-freemail
-gmail.com
-egon
-mailbox
-facebook
-primposta
-yahoo
-hotmail
Keresők:
-Google
-Goliat
-Kincs
-Vizsla
-Yahoo
-AltaVista
Online Média:
-index
-[origo]
-hírkereső.hu
-MTI
-radiok
-prim
-stop
-rtl-klub
-korridor
-terminal
-hwsw
Női lap:
-nőklapja
-hölgyfórum
-she
Játékok:
-amőba
-lutri
-kígyó
-tetris
-tétova teve club
-hősember
-hódító
-tőzsdecápa
-játék.hu
-fotexnet
-habostorta aktív
Humor:
-funpic
-humorbonbon
-vicc.net
-mócsing
-vicclap
-humor.hu
-frankó